Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe Sokołów Podlaski

Kolorowy pasek

Mapa biuletynu


Wiadomości
    Wiadomości (0)
        Ogólne (0)
            2018 (36)
            2017 (28)
            2016 (33)
            2015 (15)
        Geodezyjne (0)
            2019 (4)
            2018 (62)
            2017 (45)
            2016 (42)
            2015 (19)
        Budowlane (0)
            2019 (5)
            2018 (31)
            2017 (59)
            2016 (29)
            2015 (11)
        Inne (0)
            2018 (0)
            2017 (2)
            2016 (31)
            2015 (50)
        Komunikacja i Transport (3)
        Archiwum (0)
            2015 (46)
            2014 (130)
            2013 (45)
            2012 (28)
            2011 (28)
            2010 i wiecej (214)

Informacje odnośnie ochrony danych osobowych
    Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (1)
    Inspektor Ochrony Danych Osobowych (1)
    Klauzula informacyjna - cele promocyjne (1)

Informacje

Wybory Samorządowe 2018
    Wybory Samorządowe 2018 (11)

Rada Powiatu
    Rada Powiatu (17)
    Komisje Stałe (6)
    Uchwały Rady (0)
        Kadencja 2018 - 2023 (25)
        Kadencja 2014 - 2018 (248)
    Imienne wykazy głosowań Radnych (0)
        Kdencja 2018 - 2023 (3)
    Protokoły z Sesji Rady Powiatu (0)
        Kadencja 2018 - 2023 (2)
        Kadencja 2014 - 2018 (44)
    Projekty aktów normatywnych (0)
        kadencja 2018 - 2023 (0)
            Projekty Uchwał Rady Powiatu Sokołowskiego na II sesję Rady Powiatu Sokołowskiego (1)
            Projekty uchwał Rady Powiatu Sokołowskiego na III sesję Rady Powiatu Sokołowskiego (1)
        Kadencja 2014 - 2018 (0)
            Projekty uchwał Rady Powiatu Sokołowskiego na XLV sesję (1)
            Projekty uchwał Rady Powiatu Sokołowskiego na XLIV Sesję (1)
            Projekty uchwał Rady Powiatu Sokołowskiego na XLIII Sesję (1)
            Projekty uchwał Rady Powiatu Sokołowskiego na XLII Sesję (1)
            Projekty uchwał Rady Powiatu Sokołowskiego na XLI Sesję (1)
            Projekty uchwał Rady Powiatu Sokołowskiego na XL sesję (1)
            Projekty Uchwał Rady Powiatu Sokołowskiego na XXXIX Sesję (1)
            Projekty Uchwał Rady Powiatu Sokołowskiego na XXXVIII Sesję (1)
            Projekty Uchwał Rady Powiatu Sokołowskiego na XXXVII Sesję (1)
            Projekty Uchwał Rady Powiatu Sokołowskiego na XXXVI Sesję (1)
            Projekty Uchwał Rady Powiatu Sokołowskiego na XXXV sesję (1)
            Projekty Uchwał Rady Powiatu Sokołowskiego na XXXIV sesję (1)
            Projekty Uchwał Rady Powiatu Sokołowskiego na XXXIII Sesję (1)
            Projekty Uchwał Rady Powiatu Sokołowskiego na XXXI Sesję (1)
            Projekty Uchwał Rady Powiatu Sokołowskiego na XXX Sesję (1)
            Projekty Uchwał na XXIX Sesję Rady Powiatu Sokołowskiego (1)
            Wniosek Zarządu Powiatu Sokołowskiego o zwołanie sesji Rady Powiatu Sokołowskiego oraz projekty uchwał na XXVIII sesję (1)
            Projekty Uchwał Rady Powiatu Sokołowskiego na XXVII Sesję (1)
            Projekty Uchwał Rady Powiatu Sokołowskiego na XXVI Sesję (1)
            Projekty Uchwał Rady Powiatu Sokołowskiego na XXV Sesję (1)
            Projekty Uchwał Rady Powiatu Sokołowskiego na XXIV Sesję (1)
            Projekty Uchwał Rady Powiatu Sokołowskiego na XXIII Sesję (1)
            Projekty Uchwał Rady Powiatu Sokołowskiego na XXII Sesję (1)
            Projekty Uchwał Rady Powiatu Sokolowskiego na XXI Sesję (1)
            Projekty Uchwał Rady Powiatu Sokołowskiego na XX Sesję (1)
            Projekty Uchwał Rady Powiatu Sokołowskiego na XIX Sesję (1)
            Projekty Uchwał Rady Powiatu Sokołowskiego na XVIII Sesję (1)
            Projekty Uchwał Rady Powiatu Sokołowskiego na XVII sesję (1)
            Projekty Uchwał Rady Powiartu Sokołowskiego na XVI Sesję (1)
            Projekty Uchwał Rady Powiatu Sokołowskiego na XV sesję (1)
            Projekty Uchwał Rady Powiatu Sokołowskiego na XIV sesję (1)
            Projekty Uchwał Rady Powiatu Sokołowskiego na XIII sesję (1)
            Projekty Uchwał Rady Powiatu Sokołowskiego na XII sesję (1)
            Projekty Uchwał Rady Powiatu Sokołowskiego na XI sesję (1)
            Projekty Uchwał Rady Powiatu Sokołowskiego na VIII sesję (1)
                Projekty Uchwał Rady Powiatu Sokołowskiego na X sesję (1)
            Projekty Uchwał Rady Powiatu Sokołowskiego na VII sesję (13)
            Projekty Uchwał Rady Powiatu Sokołowskiego na VI sesję (1)
            Projekty Uchwał Rady Powiatu Sokołowskiego na V sesję (3)
            Projekty Uchwał Rady Powiatu Sokołowskiego na IV sesję (3)
                Projekty Uchwał Rady Powiatu Sokołowskiego na IX sesję (1)
            Projekty Uchwał Rady Powiatu Sokołowskiego na III sesję (8)
            Projekty Uchwał Rady Powiatu Sokołowskiego na II sesję (7)
    Interpelacje i zapytania Radnych (0)
        Kdencja 2018 - 2023 (0)
    Archiwum (0)
        Uchwały Rady (0)
            Kadencja 2006 - 2010 (248)
            Kadencja 2002 - 2006 (245)
            Kadencja 2010 - 2014 (287)
            Kadencja 1998 - 2002 (51)
        Projekty aktów normatywnych (0)
            Kadencja 2010-2014 (0)
                Projekty Uchwał Rady Powiatu Sokołowskiego na XXXVIII sesję (8)
                Projekty Uchwał Rady Powiatu Sokołowskiego na XXXVII Sesję (8)
                Projekty Uchwał Rady Powiatu Sokołowskiego na XXXVI Sesję (4)
                Projekty Uchwał Rady Powiatu Sokołowskiego na XXXV Sesję (2)
                Projekty Uchwał Rady Powiatu Sokołowskiego na XXXIV Sesję (10)
                Projekty Uchwał Rady Powiatu Sokołowskiego na XXXIII Sesję (8)
                Projekty Uchwał Rady Powiatu Sokołowskiego na XXXII Sesję (6)
                Projekty Uchwał Rady Powiatu Sokołowskiego na XXXI sesję (4)
                Projekty Uchwał Rady Powiatu Sokołowskiego na XXX sesję (1)
                Projekty Uchwał Rady Powiatu Sokołowskiego na XXIX sesję (1)
            Projekty uchwał Rady Powiatu Sokołowskiego do 31.12.2013 r. (194)
        Protokoły z Sesji Rady Powiatu (0)
            Kadencja 2010 - 2014 (38)
            Kadencja 2006 - 2010 (25)

Zarząd
    Zarząd (5)
    Uchwały Zarządu (0)
        Kadencja 2018 - 2023 (22)
        Kadencja 2014 - 2018 (360)
    Informacje z prac Zarządu Powiatu (403)
    Terminy posiedzeń (1)
    Archiwum (0)
        Uchwały Zarządu (0)
            Kadencja 2010 - 2014 (242)
            Kadencja 2006 - 2010 (197)
            Kadencja 2002 - 2006 (202)
            Kadencja 1998 - 2002 (16)
    Sprawozdania z realizacji uchwał Rady Powiatu Sokołowskiego - kadencja 2018 - 2023 (1)

Starosta i Wicestarosta
    Starosta i Wicestarosta (2)
    Zarządzenia Starosty (0)
        2019 (4)
        2018 (53)
        Archiwum (0)
            2017 (62)
            2016 (71)
            2015 (64)
            2014 (59)
            2013 (38)
            2012 (35)
            2011 (40)
            2010 i więcej (151)
    Decyzje Starosty (0)
        Kadencja 2018 - 2023 (1)
        Kadencja 2014 - 2018 (4)
        Archiwum (0)
            Kadencja 2010 - 2014 (25)
            Kadencja 2006 - 2010 (15)
            Kadencja 2002 - 2006 (14)
            Kadencja 1998 - 2002 (4)

Sekretarz i Skarbnik
    Sekretarz i Skarbnik (2)

Starostwo Powiatowe
    Schemat Organizacyjny (1)
    Statut Powiatu (6)
    Regulamin Organizacyjny (9)
    Rejestry i archiwa (2)

Wydziały Starostwa
    Wydziały Starostwa (0)
        Wydział Organizacyjny (1)
        Wydział Zarządzania Kryzysowego (1)
        Wydział Finansowy (1)
        Wydział Infrastruktury Środowiska i Budownictwa (1)
        Wydział Inwestycji Rozwoju i Promocji (1)
        Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomosciami (1)
        Wydział Komunikacji i Transportu (1)
        Wydział Dróg Publicznych (1)
        Wydział Oświaty (1)
        Wydział Administracyjno - Gospodarczy (1)
        Pełnomocnik Ds. Ochrony Informacji Niejawnych (1)
        Powiatowy Rzecznik Konsumentów (1)
        Radca Prawny (1)
        Samodzielne stanowisko ds. kontroli (1)
        Samodzielne stanowisko ds. ochrony zdrowia (1)
        Inspektor Ochrony Danych Osobowych (0)

Programy
    Programy (0)
        Plan rozwoju sieci dróg powiatowych w powiecie sokołowskim na lata 2016-2025 (1)
        Strategia Rozwoju Powiatu Sokołowskiego na lata 2016 - 2025 (1)
        Strategia Rozwoju Powiatu Sokołowskiego na lata 2005 - 2015 (1)
        Program współpracy z organizacjami pozarządowymi (1)
        Program Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy Powiatu Sokołowskiego na lata 2015 - 2020 (1)
        Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018-2020 (1)
        Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2015-2017 (1)
        Strategia rozwiązywania problemów społecznych w Powiecie Sokołowskim na lata 2018-2022 (1)

Inwestycje
    Inwestycje Drogowe (2)

Przetargi
    Otwarte (56)
    Rozstrzygnięte (24)
    Unieważnione (29)
    Przetargi archiwalne (0)
        Przetargi 2017 r. (0)
            Otwarte (21)
            Rozstrzygnięte (14)
            Unieważnione (12)
        Przetargi 2016 r. (0)
            Otwarte (23)
            Rozstrzygnięte (18)
            Unieważnione (4)
        Przetargi 2015 r. (0)
            Otwarte (32)
            Rozstrzygnięte (22)
            Unieważnione (0)
        Przetargi 2014 r. (0)
            Otwarte (20)
            Rozstrzygnięte (28)
            Unieważnione (1)
        Przetargi do 31.12.2013 r. (0)
            Przetargi (445)
            Przetargi rozstrzygnięte (314)
            Specyfikacje do przetargów (44)
    Emisja obligacji (1)
    Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego (1)

Budżet
    Budżet i jego zmiany (0)
        2019 (2)
        2018 (33)
        2017 (25)
        2016 (31)
        2015 (20)
        2014 (28)
        2013 (0)
    Informacja I półrocze (0)
        2018 (1)
        2017 (1)
        2016 (1)
        2015 (1)
        2014 (1)
        2013 (1)
    Sprawozdania roczne (0)
        2017 (1)
        2016 (1)
        2015 (2)
        2014 (1)
        2013 (1)
    Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu, w tym kwota deficytu lub nadwyżki (0)
        2018 (3)
        2017 (4)
        2016 (4)
        2015 (4)
        2014 (5)
        2013 (5)
    Sprawozdania BESTIA (0)
        2018 (3)
        2017 (4)
        2016 (4)
        2015 (4)
        2014 (4)
        2013 (0)
    WPF (0)
        2019 (1)
        2018 (11)
        2017 (7)
        2016 (9)
        2015 (10)
        2014 (8)
        2013 (6)
    Mienie Powiatu (0)
        2017 (1)
        2016 (1)
        2015 (1)
        2014 (1)
        2013 (1)
    Dług Powiatu (0)
        2018 (3)
        2017 (4)
        2016 (4)
        2015 (4)
        2014 (4)
        2013 (4)
    Opinie RIO (0)
        2018 (7)
        2017 (9)
        2016 (7)
        2015 (8)
        2014 (8)
        2013 (3)
        2016 (0)
    Bilans Powiatu (0)
        2017 (16)
        2016 (12)
        2015 (15)
        2014 (16)
        2013 (13)

Oświadczenia majątkowe
    Oświadczenia majątkowe (0)
        Oświadczenia majątkowe 2018 rok (0)
            Radni Powiatu (16)
            Członkowie Zarządu (5)
            Kierownicy Jednostek (7)
            Sekretarz i Skarbnik Powiatu (2)
            Osoby zarządzające powiatową osobą prawną (8)
            Osoby wydające decyzje w imieniu Starosty (14)
            Koniec kadencji 2014-2018 (16)
        Oświadczenia majatkowe 2017 rok (0)
            Radni Powiatu (17)
            Członkowie Zarządu (5)
            Kierownicy Jednostek (8)
            Sekretarz i Skarbnik Powiatu (2)
            Osoby zarządzające powiatową osobą prawną (3)
            Osoby wydające decyzje w imieniu Starosty (15)
        Oświadczenia majątkowe 2016 rok (0)
            Radni Powiatu (17)
            Członkowie Zarządu (5)
            Kierownicy Jednostek (7)
            Sekretarz i Skarbnik Powiatu (2)
            Osoby zarządzające powiatową osobą prawną (3)
            Osoby wydające decyzje w imieniu Starosty (12)
        Oświadczenia majątkowe 2015 rok (0)
            Radni Powiatu (17)
            Członkowie Zarządu (5)
            Kierownicy Jednostek (9)
            Sekretarz i Skarbnik Powiatu (2)
            Osoby zarządzające powiatową osoba prawną (3)
            Osoby wydające decyzje w imieniu Starosty (12)
        Oświadczenia majątkowe 2014 rok (0)
            Radni Powiatu (0)
                Początek kadencji 2014 - 2018 (18)
                Koniec kadencji 2010 -2014 (16)
            Członkowie Zarządu (0)
                Początek kadencji 2014 - 2018 (5)
                Koniec kadencji 2010 - 2014 (5)
            Kierownicy Jednostek (1)
        Oświadczenia majątkowe za 2013 r. (0)
            Radni Powiatu (17)
            Członkowie Zarządu (5)
            Skarbnik i Sekretarz Powiatu (2)
            Kierownicy Jednostek (7)
            Osoby wydające decyzje w imieniu Starosty (12)
            Osoby zarządzające powiatową osoba prawną (2)
        Oświadczenia majątkowe za 2012 r. (0)
            Radni Powiatu (19)
            Członkowie Zarządu (5)
            Skarbnik i Sekretarz Powiatu (5)
            Kierownicy Jednostek (9)
            Osoby wydające decyzje w imieniu Starosty (12)
        Oświadczenia majątkowe za 2011 r. (0)
            Radni Powiatu (18)
            Członkowie Zarządu (5)
            Skarbnik i Sekretarz Powiatu (2)
            Kierownicy Jednostek (14)
            Osoby wydające decyzje w imieniu Starosty (10)
        Oświadczenia majątkowe za 2010 r. (0)
            Radni Powiatu (21)
            Członkowie Zarządu (12)
            Skarbnik i Sekretarz Powiatu (2)
            Kierownicy Jednostek (9)
            Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty (11)
        Oświadczenia majątkowe po wyborach 2010 r. (0)
            Oświadczenia majątkowe Radnych Powiatu po wyborach 2010 (17)
            Oswiadczenia majatkowe Zarządu po wyborach 2010 (6)
            Oświadczenia majątkowe Radnych Powiatu na koniec kadencji (16)
            Kierownicy jednostek (1)
        Oświadczenia majątkowe za 2009 r. (0)
            Kierownicy jednostek (13)
            Radni Powiatu (17)
            Członkowie Zarządu (6)
            Skarbnik i Sekretarz Powiatu (2)
            Pracownicy Starostwa-osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty (16)

Prawo Miejscowe
    Prawo Miejscowe (39)

Archiwum
    Budżet (0)
        Budżet Powiatu (1)
            Uchwały Budżetowe (45)
            Sprawozdania (34)
            Pomoc Publiczna (8)
            Bilans (5)
            Opinie RIO (6)
        Uchwały budżetowe (0)
            rok 2014 (0)
            rok 2013 (1)
        Sprawozdania opisowe (0)
            sprawozdanie za 2014 rok (1)
            sprawozdanie za 2013 rok (3)
        Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie (0)
            sprawozdania za rok 2014 (2)
            2013 rok (4)
        Sprawozdanie z systemu BESTIA (0)
            rok 2014 (1)
            rok 2013 (0)
        Bilanse powiatu i jednostek (0)
            rok 2014 (9)
            rok 2013 (11)
        Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej (0)
            rok 2014 (2)
            rok 2013 (3)
        Dług publiczny (0)
            rok 2014 (0)
            rok 2013 (0)
        Obligacje (0)
            Obligacje (41)
        Wieloletnia Prognoza Finansowa (0)
            rok 2014 (0)
            rok 2013 (0)

Powiatowe osoby prawne
    Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej \\\"Sokołów\\\" w Sokołowie Podlaskim SA. (1)
    Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim (1)

Jednostki organizacyjne
    Szkoły (3)
    Inne (4)

EKOPORTAL
    EKOPORTAL (1)

Powiatowe Inspekcje, Służby i Straże
    Powiatowe Inspekcje, Służby i Straże (2)

Informacje dla banków celem udzielenia kredytu długoterminowego
    Informacje dla banków celem udzielenia kredytu długoterminowego (0)
        Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej (12)
        Zaświadczenia ZUS i Urzędu Skarbowego (11)
        Uchwały Rady oraz Zarządu Powiatu Sokołowskiego (11)
        Sprawozdania Finansowe (55)
        Lata ubiegłe (0)
        Sprawozdania SPZOZ (4)
        Inne dokumenty (3)

Zadania inwestycyjne

Druki do pobrania
    Druki do pobrania (13)

WYKAZ STOWARZYSZEŃ
    WYKAZ STOWARZYSZEŃ POWIATU SOKOŁOWSKIEGO (1)

Wolne miejsca pracy
    Wolne miejsca pracy (0)
        Ogłoszenia o naborze (14)
            2019 (1)
        Informacja o wynikach (12)
        Lista kandydatów (0)
        Kwestionariusz osobowy (8)
        Ogłoszenie o naborze w jednostkach (10)
        Informacje o wynikach w jednostkach (7)
        Archiwum (0)
            Archiwalne ogłoszenia o naborze (99)
            Archiwalne informacje o naborze (106)
            Archiwalne informacje o kandydatach (23)
    Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji (1)

Kontrole
    Kontrole (0)
        Archiwalna dokumentacja kontrolna (60)
        Kontrole zewnetrzne (31)
        Kontrole wewnetrzne (47)

Sprawozdania
    Sprawozdania (132)

Pomoc Publiczna
    Pomoc Publiczna (1)
        Sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej za rok 2016 (10)
        Sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej za rok 2015 (12)
        Sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej za rok 2014 (1)
        Sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej za rok 2013 (1)
        Sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej za rok 2012 (13)
        Sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej w latach 2006 - 2008 (7)

Harmonogram dyżurów aptek
    Harmonogram dyżurów aptek (1)

Kalendarz najważniejszych imprez kulturalnych i sportowych w Powiecie Sokołowskim
    Kalendarz najważniejszych imprez kulturalnych i sportowych w Powiecie Sokołowskim (3)

Rzeczy Znalezione
    Rzeczy Znalezione (32)

Informacja dla osób niepełnosprawnych
    Informacja o możliwości skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy tłumacza i środków komunikowania się (1)

Nieodpłatna Pomoc Prawna
    Harmonogram funkcjonowania punktu nieodpłatnej pomocy prawnej (1)
    Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla osób korzystających z nieodpłatnej pomocy prawnej (1)

Transmisje Obrad Rady Powiatu Sokołowskiego
    Transmisje Obrad Rady Powiatu Sokołowskiego (1)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij