Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe Sokołów Podlaski

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Informacja o możliwości skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy tłumacza i środków komunikowania się

Informacja o możliwości skorzystania przez

osoby niepełnosprawne z pomocy tłumacza i

środków komunikowania się


1. Pomoc dotyczy:


· Osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, będącymi osobami niepełnosprawnymi zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych zwanych dalej „uprawnionymi”.


· Członków rodzin osób uprawnionych, w tym współmałżonka, dzieci własnych i przysposobionych, dzieci obcych przyjętych na wychowanie, pasierbów, rodziców współmałżonka, rodzeństwa, ojczyma, macochy, zięciów i synów, zwanych dalej „członkami rodzin”;


· Osób mających stały lub bezpośredni kontakt z osobami uprawnionymi.


2. Pomoc polega na korzystaniu z:


a) bezpłatnej pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza- przewodnika z zachowaniem prawa do swobodnego wyboru dogodnej dla siebie formy komunikowania się,


b) pomocy osoby przybranej, która może być osoba, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę niepełnosprawną w celu udzielenia pomocy w załatwieniu sprawy,


c) środków wspierających komunikowanie się tj. poczty elektronicznej, przesyłania faksów, wiadomości SMS.


3. Osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza co najmniej na 3 dni robocze przed zdarzeniem( odstępstwem są sprawy nagłe) w sposób (do wyboru):


· Osobiście w Wydziale Organizacyjnym


· Pocztą elektroniczną na adres sekretariat@powiat-sokolowski.pl

· Przesyłając faks na numer 257817460

· Telefonicznie na numer 257817489

Do zgłoszenia wymagane są następujące dane osoby niepełnosprawnej :


· Imię i nazwisko

· Adres zamieszkania

· Numer telefonu kontaktowego


Niezbędne jest ponadto wskazanie przez osobę niepełnosprawną terminu wizyty w Starostwie Powiatowym oraz wybranej metody komunikowania się, którą może być:


· Polski język migowy (PJM);

· System językowo- migowy (SJM);

· Sposób komunikowania się osób głuchoniemych (SKOGN).


Niezwłocznie po ustaleniu terminu przybycia tłumacza wybranego z rejestru Wojewody Mazowieckiego, pracownik przyjmujący zgłoszenie powiadomi o tym fakcie osobę niepełnosprawną. W przypadku wystąpienia trudności w realizacji świadczenia (np. kłopot w pozyskaniu tłumacza w terminie dogodnym dla osoby niepełnosprawnej), zostanie ona o tym fakcie zawiadomiona. Wyznaczony zostanie również nowy termin realizacji świadczenia.

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".